Прозорість та відкритість

1. Статут закладу дошкільної освіти (ясел-садка) №1 "Калинка" Славутицької   міської ради Вишгородського району Київської області  Переглянути

2. Ліцензія про освітню діяльність закладу дошкільної освіти №1 "Калинка"   Переглянути 

3. Структура та органи управління закладу освіти  Переглянути 

4. Кадровий склад закладу згідно з лійцензійними умовами  Переглянути 

5. Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти та перелік освітніх компонентів, що передбачені освітньою програмою Переглянути

6. Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником Переглянути

7. Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти
Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №1 «Калинка» Славутицької міської ради Вишгородського району Київської Області має ліцензований обсяг 220 осіб .
Заклад дошкільної освіти №1 «Калинка» відвідує, станом на 01.09.2022 – 109 дітей. 

8. Мова освітнього процесу
 Мовою освітнього процесу в закладі дошкільної освіти №1 «Калинка» відповідно до Закону України “Про освіту”, Закону України «Про дошкільну освіту», Закону України “Про державну мову України”, Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”, Конституції України та Статуту закладу дошкільної освіти №1 «Калинка» є українська мова.
КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ
Стаття 10. Державною мовою в Україні є українська мова.
Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України.
В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України.
Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування.
Застосування мов в Україні гарантується Конституцією України та визначається законом.
ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ОСВІТУ»
Стаття 7. Мова освіти 
• Мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова
ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ДОШКІЛЬНУ ОСВІТУ»
Стаття  10. Мова (мови) у дошкільної освіти 
• Мовою дошкільної освіти є державна мова..
ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ДЕРЖАВНОЇ»
Стаття 21. Державна мова у сфері освіти 
• Мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова.
• Держава гарантує кожному громадянину України право на здобуття формальної освіти на всіх рівнях (дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої), а також позашкільної та післядипломної освіти державною мовою в державних і комунальних закладах освіти.
• Заклади освіти забезпечують обов’язкове вивчення державної мови, зокрема заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, в обсязі, що дає змогу провадити професійну діяльність у вибраній галузі з використанням державної мови.
• Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування, насамперед англійської мови, в державних і комунальних закладах освіти.
• У закладах освіти відповідно до освітньої програми одна або декілька дисциплін можуть викладатися двома чи більше мовами – державною мовою, англійською мовою, іншими офіційними мовами Європейського Союзу.
• Викладання іноземної мови в закладах освіти і на курсах з вивчення іноземних мов здійснюється відповідною іноземною або державною мовою.
СТАТУТ  закладу дошкільної освіти (ясел-садка) №1 «Калинка» Славутицької міської ради Вишгородського району Київської області
Розділ ІV, п. 4.4:
• Мовою дошкільної освіти є державна мова.

9. Наявність вакантних посад:
- станом на 25.08.2022 -Переглянути
- станом на 21.12.2022 -Переглянути

10. Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)
І. Дані про закріплення майна за закладом освіти та документи, які засвідчують право власності чи користування майном  Переглянути
ІІ. Забезпечення приміщеннями, спортивним майданчиком для проведення у достатній кількості занять з фізичної культури  Переглянути

11. Наявність гуртожитків та вільних місьць у них, розмір плати за проживання
Гуртожиток відсутній

12. Результати моніторингу якості освіти  
             2022-2023 навчальний рік    
   Початковий моніторинг  Переглянути
   Поточний моніторинг Переглянути 

13. Річний звіт про діяльність закладу освіти  
  Розглянутий на загальних зборах колективу від 05.07.2022 протокол №2  Переглянути  
  
14. Правила прийому до закладу освіти  Переглянути 

15. Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами  Переглянути 

16. Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти

Згідно зі статтею 53 Конституції України держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технчної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах.

Відповідно до Закону України “Про освіту” (ст.4. п.3).

Держава гарантує усім громадянам України та іншим особам, які перебувають в Україні на законних підставах, право на безоплатне здобуття повної загальної середньої освіти відповідно до стандартів освіти.

Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти - НЕ СТЯГУЄТЬСЯ

17. Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати .
      I. РІШЕННЯ СЛАВУТИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ від 03.10.2019 №512 Переглянути .
     II. РІШЕННЯ СЛАВУТИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВИШГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ від     12.10.2021 №443 Переглянути
-  Про встановлення грошової варості витрат на харчування дітей у закладах дошкільної та загальної середньої освіти Переглянути

18. Правила поведінки здобувачів освіти у закладі освіти  Переглянути 

19. План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу "цькуванню" в закладі освіти Переглянути 

20. Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти Переглянути 

21. Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування) Переглянути 

22. Кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, незаборонених законодавством
    
 I. Кошторис на 2023 рік  Переглянути 
    
 II . Фінансові звіти 

   - Звіт про надходження  та використання коштів загального фонду ( форма №2д, №2м) за I квартал 2022р Переглянути 
- Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м) за  перше півріччя 2022 р. Переглянути
- Звіт про надходження та використання коштів загального фонду ( форма №2д, №2м) за перше півріччя 2022р. Переглянути
- Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м) за  дев'ять місяців 2022 р.  Перглянути              
 - Звіт про надходження та використання коштів загального фонду ( форма №2 д, №2м) за дев'ять місяців 2022р. Переглянути
- Звіт про надходження та використання коштів загального фонду ( форма №2д, №2м) за 2022 р.  Переглянути
- Звіт про надходження та використання коштів загального фонду ( форма №2д, №2м) за 2022 р. Переглянути      

 - Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги ( форма №4-1д, №4-1м), за I квартал 2022р  Переглянути .
- Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги ( форма №4-1д, №4-1м), за дев'ять місяців 2022р Перглянути
 - Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги ( форма №4-1д, №4-1м), за перше півріччя 2022 р.  Переглянути
- Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги ( форма №4-1д, №4-1м), за 2022 р. Переглянути

 - Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень ( форма №4-2д, №4-2м), за I квартал 2022 р Переглянути
 - Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень ( форма №4-2д, №4-2м), за дев'ять місяців 2022 р Переглянути
- Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень ( форма №4-2д, №4-2м), за перше півріччя 2022 р. Переглянути
- Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень ( форма №4-2д, №4-2м), за 2022 р Переглянути

- Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма №4-3д, №4-3м) за 2022 р.  Переглянути
- Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма №4-3д, №4-3м) за 2022 р.  Переглянути

 
  Немає коментарів:

Дописати коментар